Oldalak

péntek, február 11, 2011

A VHT Dr Fazekas Sándor Miniszter Úrnak írt levele a takarmányhelyzettel összefüggésben

Vidékfejlesztési Minisztérium
Dr. Fazekas Sándor úr
Miniszter

B u d a p e s t


Tisztelt Miniszter úr!

A sertés termékpályán működő termelői kört az elmúlt hónapokban olyan környezeti hatások érték, amelyek kormányzati segítség nélkül tevékenységük megszüntetéséhez fognak vezetni.
Az időjárás okozta katasztrófák következtében jelentősen csökkent a kontinens egészén a takarmánynövények termelése, és a termésátlagok is. Keresleti piac alakult ki, ami drasztikus áremelésben jutott kifejezésre. Egy év alatt a 35 Ft/kg átlagár 65 Ft/kg-ra emelkedett, közel megkétszereződött.
A vágósertés előállítás meghatározó költsége, cca. 65 % a takarmányköltség. A takarmányár minden 1 Ft-os növekedését cca.0,7 Ft ár növekmény tudja ellentételezni.
Ezzel vágósertés felvásárlási árcsökkenés következett be, elsősorban – a Németországban kirobbant dioxin botrány következtében - iránti fogyasztói bizalom megingása miatt. Ennek következményeként termelők vesztesége olyan mértéket öltött, hogy – tagjaink jelzése alapján – nem tudják megvásárolni a szükséges takarmány mennyiséget, folyamatosan állnak le a szaporítással és megkezdődött a kocaállomány kivágása is.
Információnk szerint van még lehetőség országon belül takarmány vásárlásra, azonban a termelők finanszírozási képessége nullifikálódott. Eredménytartalékuk nincs, de hitelképességük is minimális. Állami segítség nélkül, egyetlen út van számukra: gazdasági tevékenységük felszámolása.
Hazánkba jelenleg közel 1 millió darab élősertés érkezik külföldről, hús-húskészítmény behozatalunk pedig - élőállat darabban kifejezve - megközelíti a 1,5 millió darabot. Így élve illetve frisshús, és húskészítmény formájában 2,5 millió darab élőállatnak megfelelő behozatalra van szükség, a bel- és külpiaci igények kielégítéséhez. A feltüntetett import volumen megközelíti a jelenlegi hazai termelés nagyságrendjét.
Ezek a körülmények is alátámasztják a Kormány azon törekvéseit, ami az állatállomány növelésére irányul, így nem engedhető meg, a hazai sertésállomány csökkentése sem, sőt annak jelentős növelése kívánatos. Az ágazat megmentése azonnali beavatkozást igényel, melyre javaslatunk az alábbi:
A termelő forgóeszköz hiányának enyhítése a legfontosabb feladat. Ezért szükséges:
  • A 2010. évi tevékenység után a 140/2007. FVM rendeletben szabályozott és MVH határozattal alátámasztott állatjóléti támogatások kifizetésének azonnali megkezdése,
  • A 2011. évi agrárköltségvetés az állatjóléti támogatások fenntartását tartalmazza, 2010. évi nagyságrendben. A rendelet változtatásaként javasoljuk, hogy ezen támogatás kifizetése ne a következő évben történjen meg, hanem a tárgyévben havi rendszerességgel valósuljon meg, hiszen a termelés során felmerülő költségeket is havi gyakorisággal kell kifizetni.
A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács vezetése a tagság tájékoztatása alapján fenti javaslatok gyors megvalósítását tartja elsődlegesnek, melyhez ezúton is kérjük Miniszter úr soron kívüli intézkedését.
A hazai sertés állomány stabilizálása, illetve növelése a termékpályát átfogó stratégia kidolgozását teszi szükségessé kormányzati szinten is, mely munka megkezdődött, és amihez szervezetünk is hozzá kíván járulni, egy átgondolt és egyeztetett előirányzat elkészítésével.

Budapest, 2011. február 7.


Tisztelettel


Dr Németh Antal
elnök

forrás: vht.hu

Nincsenek megjegyzések: