Oldalak

csütörtök, január 06, 2011

A kocavonalakban az IGF2 génre történő szelekció javítja a kocák teljesítményét

A Lőveni és Liegei Egyetem, a Kanadai Sertéstenyésztési Központ, valamint a Rattlerow Seghers kutatói egy olyan szelekciós programot alakítottak ki, amely alkalmas a kocák teljesítményének javítására anélkül, hogy kockáztatnák a végtermék színhústartalmát és homogenitását.
Az IGF2 gén mutáció színhúsra és hátszalonna-vastagságra gyakorolt nagy hatása a testtömeggyarapodásra, illetve a húsminőségre gyakorolt negatív hatás nélkül tette az IGF2 gént egy fontos génné, amely bármely tenyésztési programban felhasználható. A meghatározó tenyésztő vállalkozások a befejező kanjaikat arra szelektálták, hogy azok homozigóták legyenek a magas színhústartalomért felelős allélra (IGF2 +), annak érdekében, hogy az allél teljes hatást átörökítsék az utódaikba. A vásárlók és a húsipar által megkövetelt, soványabb féltestek irányában történő szelekció ellentétes a kocák szaporaságával és hosszú élettartamával, ami magasabb süldőbeállításhoz, selejtezéshez és kocaelhulláshoz vezet.
Az IGF2 gén mutációja lehetőséget ad ennek az ellentmondásnak a feloldására. A gén öröklődési módja lehetőséget kínál arra, hogy magas színhúsú hízókat állítsunk elő vastagabb hátszalonnával rendelkező kocákkal, amelyek az apjuktól a vad allélt örökölték (a nagyszülő kanok genotípusa = igf2-/igf2-), de olyan kanokkal lettek termékenyítve, amelyek homozigóták a magasabb színhústartalmat meghatározó allélra (IGF2+/IGF2+).
Az eredményeket az “Animal Genetics” című lap (a világ vezető, haszonállatok genetikájával foglalkozó tudományos szakfolyóirata) októberi számában megjelent cikkben publikálták, amelyben a szerzők rámutattak az IGF2 génnek kocák szaporaságára és élettartamára kifejtett fontos hatására. Két független, Belgiumban és Kanadában készített tanulmány is azt találta, hogy az apai igf2- allél kapcsolatban állt a kocák magasabb szaporasági teljesítményével.
Az almonként választott malacok száma 0,5-del nőtt, míg a választott almok súlya 4 kg-mal emelkedett.
A gén öröklődésmenete miatt, a kocavonalakban történő szelekció az igf2- allélra, nem fogja kedvezőtlenül érinteni a végtermékek színhústartalmát.
image
Prof. Dr. Nadine Buys - nadine.buys@gentecweb.com

Nincsenek megjegyzések: