Oldalak

hétfő, szeptember 27, 2010

A németországi földpiaci árakról, és a mezőgazdasági és erdőterületek privatizációjának alakulásáról

Berlin, 2010. szeptember 22.
2009-ben a mezőgazdasági hasznosítású területek eladási árai (épület és leltár nélkül) az előző évhez viszonyítva jelentősen, 9,6 %-kal emelkedtek Németországban. Nem számítva a tartományi jogú városokat, az átlagosan hektáronként 10.908 €-t jelent. Átlagnál jobban nőttek az árak az intenzív állattartással foglalkozó régiókban és azokon a túlnyomórészt szántóföldi növénytermesztő területeken, ahol magasak a terméshozamok. Ez érvényes az új tartományokra is. Hessen-ben, Rajna-Pfalz-ban és kisebb mértékben Bajorországban az előző évhez képest csökkentek az árak.
 
Változatlanul nagyok a különbségek összességében a nyugati és a keleti országrészek, de az ottani egyes tartományok átlagárai között is. Bár a múlt évben az öt új tartományban közel 20 %-kal emelkedtek az árak, a hektáronkénti 5.943 €, mindössze harmada a régiekének, ahol 17.960 €/ha az átlagár. Az utóbbiakban egy év alatt átlagosan jóval kisebb mértékben, 4,6 %-kal emelkedtek a mezőgazdasági területek eladási árai.
 
Tavalyi évben a legmagasabb Észak-Rajna – vesztfáliai (26.841 €/ha) és a legalacsonyabb brandenburgi (4.715 €/ha) földár közötti különbség több mint öt és félszeres volt. Ugyanakkor az új tartományok közül a legmagasabb Szászország – Anhalt-i (7.281 €/ha) és Mecklenburg – Előpomerániai (7.049 €/ha) múlt évi földár már közelít a legalacsonyabb nyugati tartománybelihez, Rajna – Pfalz-ihoz (9.604 €/ha). Megjegyzem, hogy az előbbi új tartományban (elsősorban Magdeburg környékén) találhatóak a legjobb minőségű németországi termőföldek, Mecklenburg pedig a bioüzemanyag előállítása szempontjából meghatározó repcetermesztés központja (A kis tartomány a német repcetermés egyötödét adja).
 
Az adásvételi szerződések száma (47.286) a tartományi jogú városok nélkül 7,2 %-kal, az értékesített mezőgazdasági terület pedig 8.740 hektárral volt kevesebb, mint 2008-ban. A földpiaci mozgás összességében kicsi. Azon belül az új tartományokban kezdettől fogva tapasztalható nagyobb aktivitás, mivel ott az állam is - a BVVG, földértékesítő és –kezelő szervezete révén - aktív szereplője a földpiacnak. Tavaly a keleti országrészben kereken 67,3 ezer hektár mezőgazdasági terület cserélt gazdát, míg a nyugatiban annál 20,0 ezer hektárral kevesebb. Egy ügylet nagysága az új tartományokban átlagosan kereken 4,5 hektár, míg a régiekben mindössze 1,5 hektár volt. A földpiac legélénkebbnek Brandenburgban, Mecklenburg – Előpomerániában, valamint Alsó-Szászországban bizonyult (24,0, 18,0 és 16,3 ezer hektár eladott területtel).
 
Tízéves összehasonlításból az látszik, hogy míg az új tartományokban átlagosan 73,7 %-kal nőtt a mezőgazdasági területek eladási ára, a régiekben csak 8,7 %-kal. Azon belül a regionális különbségek nagymértékben változtak. A szélső értékeket mutatja, hogy míg a nyugati országrészben Schleswig – Holstein és Alsó – Szászország tartományokban 42,1 %-kal, ill. 20,2 %-kal nőttek az átlagárak, addig Hessen-ben 26,4 %-kal csökkentek. A keleti országrészben Mecklenburg – Előpomerániában több mint kétszeres (106,4 %) emelkedés következett be, szemben Szászországgal és Türingiával, ahol csupán 15,9 %-kal és 7,7 %-kal voltak magasabbak a mezőgazdasági területek eladási árai 2009-ben 1999-hez viszonyítva.  
 
Az új tartományokban az egykori NDK állami tulajdonú mezőgazdasági és erdőterületeinek privatizációját végző, 1992-ben alapított társaság, a berlini székhelyű BVVG Bodenverwertungs- und –verwaltungs GmbH (Földértékesítő- és kezelő Kft) a fennállásának eddigi 18 éve alatt - 2010. június 30-ig - több mint 1 M hektár területet (644 e ha mezőgazdasági és 531 e ha erdő) privatizált. Abból a költségek leszámítása után 4,3 Mrd € eredmény keletkezett.
 
Kedvezményes áron (az. Un. Kárpótlási és Kiegyenlítési Törvény (EALG) alapján 389,1 e ha szántó- és legelő-, továbbá 428,9 e ha erdőterület került vissza az eredeti tulajdonosokhoz, vagy örököseihez. A bérlőknek kedvezményes áron történő értékesítés múlt év végén lezárult. Piaci áron a jelzett időszakban 255,0 e ha szántó- és legelő-, valamint 102,1 e ha erdőterületet adott el a Társaság. Az előbbiek esetében az eladási ár 2009-ben forgalmi értéken hektáronként 8.205 €-t tett ki.  
 
Az 1992 óta értékesített mezőgazdasági terület több mint 91 %-a a mindenkori bérlőkhöz került. (2009. december 31-én befejeződött a bérlőknek történt kedvezményes eladás.) A jelzett időszak alatt 370 e hektár szántót és legelőt adtak bérletre (a tartós bérlet aránya több mint ¾).
 
További 1,5 M hektár mezőgazdasági és erdőterület - a tulajdonviszonyok tisztázását követően - döntően reprivatizáció útján természetes személyekhez került vissza (1.287 e ha), kisebb részüket (245 e ha) tartományok és települések kapták meg.
 
Egyéb célra (ipari létesítmény, lakóépület építése stb.) ez év első félév végéig 57,7 e hektár területet értékesítettek.
 
A 2005. évi Koalíciós Szerződés alapján, a szövetségi kormány az állami vagyonból a nemzeti természeti örökség megőrzésének biztosítása érdekében összesen kereken 29 ezer hektár mezőgazdasági területet ad át térítésmentesen a tartományoknak és különböző természetvédelmi szervezeteknek. A vonatkozó törvénymódosítás 2009 júliusában született meg, így csak az idei évben kezdődött meg e területek átadása. Az idén az érintett területek kétharmadának átadásra is kell kerülniük. Még az előbbiekben hivatkozott szabályozás előtt, a BVVG a Kárpótlási és Kiegyenlítési Törvény (EALG) alapján eddig mintegy 36 ezer hektár természetvédelmi szempontból értékes erdőterületet adott át térítésmentesen az egyes tartományoknak, különböző szövetségeknek és alapítványoknak. Még 12,9 e hektár erdő vár átadásra.
 
2010. elején összesen már csak 403 e hektár mezőgazdasági és 80 e hektár erdőterület maradt a BVVG, ill. az utóbbi esetében a 100 %-os leányvállalata, a LAFOS Dienstleistungs GmbH kezelésébe. Az idei év első félévében 1 hektár erdő átlagos eladási ára 3.722 € volt.
 
A Szövetségi Pénzügyminisztérium és a Szövetségi Élelmezési, Mezőgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztérium a tartományokkal egyeztetetten évente, államtitkári szinten határozza meg a mezőgazdasági területek privatizálásának alapelveit azzal a céllal, hogy az új tartományokban az állam földpiac befolyásolása ne legyen torzító hatású.
 
A BVVG történetében a privatizációs eredmény 2009-ben volt a legnagyobb, 494 M € többlet keletkezett. A Társaság ügyvezetője szerint, várhatóan az idei évre kitűzött szerényebb, 415 M € többletet sem érik el. A 2010. évi privatizációs cél egyébként 44 e ha mezőgazdasági és10 e ha erdőterület értékesítése.

Nincsenek megjegyzések: